เตาย่างหิน ลาวา

เตาย่างหิน ลาวา

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

700x2000x800 cm

 


view