ถังนน้ำแข็งบานเลื่อน เปิดบน

ถังนน้ำแข็งบานเลื่อน เปิดบน

ถังน้ำแข็งบานเลื่อน  เปิดบน 500x600x750 mm ( ใส่น้ำแข็งได้ 1 ถุงครึ่ง )

view