ถังน้ำแข็งบานเลื่อน เปิดบน

ถังน้ำแข็งบานเลื่อน เปิดบน

ถังน้ำแข็งบาน เลื่อนเปิดบน

700 x 1000 x 800 mm

view