เตาย่างหิน ลาวา

เตาย่างหิน ลาวา

รถเข็นเตาย่าง หินลาวา ( ตะแกรงสแตนเลส )

ขนาด 600x1000x800 mm

 

view