ถังน้ำแข็ง เปิดบนแบ่ง 2 ช่อง

ถังน้ำแข็ง เปิดบนแบ่ง 2 ช่อง

ถังใส่น้ำแข็ง บานเลื่อนเปิด บน

ขนาด 600x700x800 mm รุ่นแบ่ง 2 ช่อง

ภายในมีที่แบ่ง สำหรับกั้นน้ำแข็งเล็ก-ใหญ่

แผ่นกั้นสามารถถอดได้ พื้นล่างมีแผ่นกันน้ำแข็งสกปรก

 

 

 

view