เตาฝรั่ง 6 หัว

เตาฝรั่ง 6 หัวเตาฝรั่ง 4 หัว 700x700x800+150 mm.
view