เตากริล เตาเทปันยากิ

เตากริล เตาเทปันยากิ

เตากริล เทปัน

ขนาด 500x1200x850 mm

เป็นเตากริล พร้อมเสริฟ หน้าเคาเตอร์

view