สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เตาย่าง , เตากริล , เตาทอด

เตาย่าง , เตากริล , เตาทอด

เตาย่าง + เตากริล + เตาทอด 3 IN 1

700x1500x800+150 mm

เป็นเตาที่เหมาะทุกครัว ครัวสเต๊ก

ครัวจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ครัวโรงแรม

view