ถังน้ำแข็ง บานเลื่อนเปิดเฉียง

ถังน้ำแข็ง บานเลื่อนเปิดเฉียง

ถังน้ำแข็งบานเลื่อน เปิดเฉียง

500x600x750 mm

ใส่น้ำแข็งประมาณ 1 ถุง

 

 

 

 

 

 

 

 

view