ถังน้ำแข็ง เปิดเฉียง

ถังน้ำแข็ง เปิดเฉียง

ถังน้ำแข็งเปิดเฉียง

ขนาด 600x700x750 mm

ใส่น้ำแข็งได้ประมาณ 2 - 3 ถุง

 

 

 

view