เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

ขนาด 700x1200x800 mm

view