ตู้แช่ 4 ประตู 2 ระบบ (Nofrost)

ตู้แช่ 4 ประตู 2 ระบบ (Nofrost)

ตู้แช่ 4 ประตู 2 ระบบ Nofrost

750x1320x2050 mm

 

 

 

view