ตู้แช่เย็น เคาเตอร์

ตู้แช่เย็น เคาเตอร์

ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ มีชั้นลอย 2 ชั้น

ขนาด  750 x 1500 x 850 mm

 

 

 

 

view