เตาต้มเตี้ย

เตาต้มเตี้ย

เตาต้มเตี้ย เหล็กหล่อ

700x700x450+550 mm

view