เตาจีน 1 หัวพักขวา

เตาจีน 1 หัวพักขวา

เตาครัวจีน 1 หัว พักขวา

750x1200x750+200 mm

 

 

 

 

view