เตากริล + เตาทอด

เตากริล + เตาทอด


เตากริล + เตาทอด

700x700x800 mm.

view