เตาครัวไทย 3 หัว พักขวา

เตาครัวไทย 3 หัว พักขวา

เตาครัวไทย 3 หัวพักขวา

ขนาด 750x2000x750+200 mm.

view