สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เตาทอด 2 ตะกร้า

เตาทอด 2  ตะกร้า

เตาทอด 2 ช่อง 2 ตะกร้า (แก็ส)

700x600x800+150 mm.

view