สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เตากริลสเต๊ก + เตาต้มเส้นพาสต้า เส้นสปาเกตตี้

เตากริลสเต๊ก + เตาต้มเส้นพาสต้า เส้นสปาเกตตี้

   

เตาต้มเส้น 3 ช่อง + เตากริล

700x800x800+150  mm.view