ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ 3 ประตู

ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ 3 ประตู    

ตู้แช่เย็นเคาเตอร์ 3 ประตู( 4 หลุมสลัด )

700 x 1800 x0800+150 mm.


view