เตาทอด 2 ตะกร้า

เตาทอด 2  ตะกร้า

 

เตาทอด 2 ตะกร้า (ระบบแก็ส) 700x600x800+150 mm.

view