เตาทอด 1 ตะกร้า

เตาทอด 1 ตะกร้า

    

เตาทอด 1 ตะกร้า ไฟฟ้า 700x500x800+150m.


view