เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหินลาวา เหล็กหล่อ

เตาย่างหิาลาวา เหล็กหล่อ หลากหลายเมนู ปิ้ง ย่าง

700x700x800+150 mm.

view