เตาครัว จีน 2 หัว

เตาครัว จีน 2 หัว

เตาครัวจีน 2 หัวสแตนเลส 2 ก๊อก

750x2000x750+200 mm.


view