เตาฝรั่ง 4 หัว

เตาฝรั่ง 4 หัว

เตาฝรั่ง 4 หัว 750x750x800+150 mm.

view