เตาไทย 1 หัวพักขวา

เตาไทย 1 หัวพักขวา

เตาไทย 1 หัวพักขวา

700x1000x800+150 mm.


view