เตาทอด 2 ช่อง 2 ตะกร้า (แก็ส)

เตาทอด 2 ช่อง 2 ตะกร้า (แก็ส)

เตาทอด 2 ตะกร้า

700x600x800+150 mm.

view