เตาจีนหัวสแตนเลส

เตาจีนหัวสแตนเลส

เตาจีน 750x1200x750+200 mm.

view