เตาจีนหัวสแตนเลส

เตาจีนหัวสแตนเลส                                                                                                                                                                                          เตาจีน 2 หัว 750x1500x750+200 mm.

Stainless 304 # 1.5 mm.

view