เตากริล เตาสเตีก เตาเทปัน

เตากริล เตาสเตีก เตาเทปัน

เตากริลสเต็ก เตาเทปันยากิ

700x1500x800 mm.

view