เตาไทย 2 หัวพักขวา

เตาไทย 2 หัวพักขวา

เตาไทย 2 หัวพักขวา

700/1500/800+150 mm.

view