เตาครัวไทย 4 หัว

เตาครัวไทย 4 หัว

เตาไทย 4 หัว มีที่พักวางของ 2500x700x800 mm

view