เตาครัวไทย 3 หัว

เตาครัวไทย 3 หัว

เตาไทย 3 หัว  1800x700x800 mm

view