เตาครัวไทย

เตาครัวไทย

เตาต้มเตี้ย  700x700x400+500 mm

view