เตาครัวไทย 3 หัว

เตาครัวไทย 3 หัว

เตาไทย 3 หัว 1800x700x800  mm

view