เตาครัวไทย 2 หัว

เตาครัวไทย 2 หัว

เตา 2 หัวครัวไทย  1000x600x800 mm

view