เตาผัดทอดไทย + เตาจีน

เตาผัดทอดไทย + เตาจีน

เตาไทย + เตาจีน 1500x750x800  mm

view