เตาไทย 3 หัว + เตาซุป

เตาไทย 3 หัว + เตาซุป

เตาไทย 3 หัว + เตาซุป   2500x700x800 mm

view