เตาครัวจีน 2 หัว

เตาครัวจีน 2 หัว

เตาจีนเหล็กหล่อ 2 หัว+ที่วางของ 1800x750x800 mm

view