เตาครัวจีน 2 หัว

เตาครัวจีน 2 หัว

เตาจีน 2 หัว 1500x750x800 mm

view