เตาครัวจีน 3 หัว

เตาครัวจีน 3 หัว

เตาจีนเหล็กหล่อ 3 หัว 2100x750x750 mm

view