เตาย่างหินลาวา

เตาย่างหินลาวา
               

เตาย่างหินลาวา 700x450x800 mm


view