หินลาวาเตาย่าง

หินลาวาเตาย่าง

เตาย่างหินลาวา ซีฟู้ด (ตะแกรงสแตนเลส)

700x700x800 mm.    x 2

 

 

view