ถังน้ำแข็งร้านกาแฟ เปิดบน

ถังน้ำแข็งร้านกาแฟ เปิดบน            

ถังน้ำแข็งบานเลื่อน เปิดบนขนาด 600x1000x700 mmview