เตาอุ่น,เตาฝรั่ง4หัว

เตาอุ่น,เตาฝรั่ง4หัว


เตาฝรั่ง 4 หัวเหล็กหล่อ 700x700x800+150 mm.

view