เตากริล,เตาสเต๊ก,เตาเทปัน

เตากริล,เตาสเต๊ก,เตาเทปัน

เตากริล สเต๊ก 600x700x800  mm

view