เตาทอด 2 ตะกร้า,ทอดไก่

เตาทอด 2 ตะกร้า,ทอดไก่

เตาทอด 2 ตะกร้า ( แก็ส ) 700x700x800+150 mm.view