เตาครัวจีน 3 หัว

เตาครัวจีน 3 หัว

เตาจีน 3 หัว มีที่วางของ 2500x750x750  mm

view