เตาฝรั่ง 4 หัว ครัวสเต๊ก

เตาฝรั่ง 4 หัว ครัวสเต๊ก

เตาฝรั่ง 4 หัว เตาอุ่น 700x700x350 mm

view