เตาย่าง หินลาวาตะแกรงสแตนเลส

เตาย่าง หินลาวาตะแกรงสแตนเลส


                                                                                                          

เตาย่างหินลาวา ซีฟู้ด 700x700x800 mm


view